شیرینی گیلاس آبی

به شیرینی و لطافت گیلاس

شیرینی گیلاس آبی

GilasAbiCake.com

شعبه های ما

شعبه مقداد

تلفن ثابت 32340753
تلفن همراه
ایمیل
آدرس اصفهان- خیابان مقداد- جنب بن بست شماره 4
توضیحات

شعبه میرزاطاهر

تلفن ثابت 37738231
تلفن همراه
ایمیل
آدرس اصفهان- خیابان میرزاطاهر-جنب بن بست شماره 2
توضیحات

شعبه سوم

تلفن ثابت 36290094
تلفن همراه
ایمیل
آدرس خیابان توحیدمیانی- جنب بانک ملت
توضیحات