شیرینی گیلاس آبی

به شیرینی و لطافت گیلاس

شیرینی گیلاس آبی

GilasAbiCake.com

ارتباط با ما

شعبه یک: خیابان مقداد- جنب بن بست شماره 4

شماره تماس: 32340753-031

شعبه دوم: خیابان میرزاطاهر- جنب بن بست شماره 2

شماره تماس: 37738231-031

شعبه سوم: خیابان توحید میانی- جنب بن بانک ملت

شماره تماس: 362900094-031

راه های ارتباطی و شبکه های مجازی ما

مکان روی نقشه